Foreldrafélög

Grunnskóli

Foreldrafélög eru nú lögbundin skv. 9. gr. laga um grunnskóla. Við hvern grunnskóla skal starfa foreldrafélag. Það er á ábyrgð skólastjóra að sjá til stofnun þess og að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. Hlutverk foreldrafélagsins er m.a. eftirfarandi:

  • Að styðja við skólastarfið
  • Stuðla að velferð nemenda skólans
  • Efla tengsl heimilis og skóla
  • Hvetja til virkrar þátttöku foreldra í skólastarfi
  • Hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu
Leikskóli

Í 10. grein laga um leikskóla kemur fram að leikskólastjóri skuli stuðla að samstarfi milli foreldra og starfsfólks leikskóla með velferð barna að leiðarljósi. Sé óskað eftir stofnun foreldrafélags hjálpar leikskólastjóri við það.