Þann 15. mars 2016 var samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga þar sem innanríkisráðherra

er falið, í samráði við mennta- og menningarmálaráðherra, að beita sér fyrir því að 20.

nóvember, dagurinn sem Barnasáttmálinn var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu

þjóðanna, verði ár hvert helgaður fræðslu í skólum landsins um mannréttindi barna.

 

Barnasáttmálinn er útbreiddasti mannréttindasamningur heims og kveður á um þau réttindi

sem öll börn eiga að njóta. Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi árið 2013 og er nú hluti af

-íslenskri löggjöf og við stefnumótun stjórnvalda fyrir leik-, grunn- og ffamhaldsskóla hefur

barnasáttmálinn m.a. verið hafður til hliðsjónar, ekki síst í tengslum við grunnþætti menntunar

sem skilgreindir eru í aðalnámskrám fyrir þessi skólastig.

 

Mikilvægt er að börn og fullorðnir þekki réttindi barna sem þau eiga samkvæmt

Barnasáttmálanum. Nú hefur verið ákveðið að 20. nóvember verði framvegis helgaður fræðslu

um mannréttindi barna. Barnaheillum – Save the Children á Íslandi hefur verið falið að sjá um

framkvæmd á þessum degi í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið og

innanríkisráðuneytið.

 

Þar sem 20. nóvember ber upp á sunnudag að þessu sinni hefur verið ákveðið að haldið verði

upp á daginn þann 18. nóvember nk. Skólar eru hvattir til að helga þennan dag

mannréttindum barna og mikilvægi þess að börn og fullorðnir þekki Barnasáttmálann. Þegar

nær dregur deginum verða skólum sendar nánari upplýsingar og hugmyndir að viðfangsefnum

og verkefnum sem hægt er að vinna að í tilefni dagsins. Barnaheill vill jafnframt benda á

vefinn http://barnasattmali.is. Þar er að finna fróðleik og gagnvirk verkefni fyrir nemendur

og ýmsar upplýsingar fyrir kennara og foreldra um Barnasáttmálann og mannréttindi barna,

ásamt kennsluhugmyndum.